Kalite Politikamız

Süreçler boyunca oluşan uygunsuzlukların önlenmesi ile en üst düzeyde müşteri tatmini sağlamayı,

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanların bilinçlendirilmesi, eğitimi ve sürekli iyileştirmeyi tüm çalışanları ile birlikte sağlamak.
Makine ve ekipmanını tam verimlilikte kullanarak başta kaynak tüketimi tasarrufu sağlamak ve müşterilerimize en düşük maliyette ürün sunmak, tedarikçilerimizin iyileştirilmesi konusunda işbirliği gerçekleştirmek.
Süreçler ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek, iletişim ve koordinasyonun hızlanması ve siparişlerin tam zamanında karşılanmasını sağlamayı,
Müşteri şikayetlerini etkili ve verimli bir şekilde ele almayı,
Yönetim Sistemleri gereği yürürlükte bulunan tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı,
Kalite Yönetim Sistemi için amaç ve hedeflerimizi gözden geçirilmesi ve çalışanlarımızı konularında sorumluluklarının bilinmesi için eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi sağlamayı,
Çalışanlarımızın faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek iş kazaların azaltılması için çaba göstererek güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, taahhüt ederiz.